Kategorien Frame IC 2015 indeholder dele til produktserien Frame IC fra produktions år 2015 og frem.